المپیاد ترکیبیات ایران
فا EN

کمیته علمی

اعضاء کمیته علمی المپیاد ترکیبیات ایران:

علی رضا علی پور ابوالفضل اسدی امین بهجتی سید حسام فیروزی یاسر احمدی فولادی امیرحسین گرزی سید رضا حسینی افروز جبل عاملی مرتضی ثقفیان عباس ثروتی

اعضا کمیته علمی بین المللی المپیاد ترکیبیات ایران:

Ilya Bogdanov Alexander Polyanskii Josef Tkadlec